Mgr. Andrea Vrábeľová

0905 272 518


Psychologička, frekventantka dlhodobého výcviku v Geštalt psychoterapii.

Pracuje s dospelými a dospievajúcimi klientmi najmä v oblasti vzťahových problémov a v oblasti rozvoja osobnosti, sebapoznania, komunikačných zručností a asertivity. Venuje sa tiež párovej terapii.

V minulosti pracovala predovšetkým s detskými klientmi, a to tak so zdravou populáciou, ako aj s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Profesijný životopis

Akademické vzdelanie

 • 2014 – 2016

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
  Odbor: psychológia, Mgr.
 • 2011 – 2014

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
  Odbor: psychológia, Bc.

Ďalšie odborné vzdelanie a výcviky

 • 2022 - trvá

  Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii; DIALÓG, Slovenský inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii, Košice
 • 2017

  Kurz Dištančné poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie Modul: Internetové poradenstvo a intervencia, v rozsahu 60 hodín pod vedením PhDr. Lovašovej, Košice
 • 2016-2017

  Výcvik v relaxačno symbolickej psychoterapii, v rozsahu 100 hodín pod vedením PhDr. Novosadovej, Košice
 • 2015

  Kurz Baum test, v rozsahu 8 hodín

Pracovné skúsenosti

 • 07/2017 - súčasnosť

  Materská dovolenka
 • 08/2016 - 06/2017

  Psychologička, Detský domov Štós, Štós
  Náplň práce: diagnostika, vedenie skupinových a individuálnych stretnutí, práca s profesionálnymi rodičmi, sledovanie adaptácie a práca s dieťaťom pri príchode do DD alebo profesionálnej rodiny
 • 2015 - 2017

  Vedenie terapeutických skupín, Ambulancia klinickej psychológie Lenka Lipanová, Košice
  Náplň práce: vedenie a participácia pri vedení detských terapeutických skupín pre deti s Aspergerovým syndrómom
 • 03/2016

  Odborná prax, OLÚP Predná Hora
  Náplň práce:účasť na terapeutických skupinách a dennom psychoterapeutickom programe, účasť na tímových poradách, vizite a supervíznych činnostiach
 • 2012 - 2016

  Hipoterapeut, Občianske združenie Elbrus, Košice
  Náplň práce:aktívne vykonávaná hypoterapia s deťmi s ADHD, DMO, autizmus, poruchy správania
 • 2009 - 2012

  Osobný asistent
  Náplň práce:práca s chlapcom s Aspergerovým syndrómom, vzdelávanie, hra, rozvoj schopností a osobnosti