Mgr. Naďa Jacko Lysáková

0905 272 518


Psychologička, frekventantka dlhodobého terapeutického výcviku v KBT v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT. Certifikovaná psychologička pre biofeedback a neurofeedback metódu.

Má skúsenosti s terapeutickou prácou individuálnou aj skupinovou formou. Má prax v krízovej intervencii a vedení klientov s rôznymi duševnými poruchami, problémami so závislosťou či psychotickou skúsenosťou.

Pracovala s rodinnými príslušníkmi závislých klientov a viedla rodinné terapie. Pracovala v komunite, kde viedla rôzne teambuildingové aktivity a semináre na zlepšenie skupinovej dynamiky.

Profesijný životopis

Akademické vzdelanie

 • 2017 – 2020

  Magisterské štúdium v odbore psychológia, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • 2013 – 2016

  Bakalárske štúdium v odbore psychológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie odborné vzdelanie a výcviky

 • 2021 - trvá

  Dlhodobý terapeutický výcvik v KBT, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
 • 08/2020 - 09-2021

  Výcvik v aplikovanej klinickej psychofyziológii (biofeedback a neurofeedback) ako terapeutickej metóde (rozsah 200 hodín); ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
 • 04/2021

  Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou, Nezisková organizácia centrum pre rodinu Kvapka – ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti
 • 02/2021

  Porozumie traume a disociácií cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu, Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
 • 01/2021

  Kurz krízovej intervencie, Nezisková organizácia centrum pre rodinu Kvapka – ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti

Pracovné skúsenosti

 • 02/2022

  Domov nádeje, Resocializačné zariadenie pre závislých mužov
  Pozícia: psychológ
  hlavná náplň činnosti: individuálne terapeutické sedenia, skupinové terapeutické sedenia, biofeedback a neurofeedback terapia, vedenie rodinnej terapie, muzikoterapie, arteterpie; psychodiagnostika, prezentovanie zariadenia na psychiatrických oddeleniach, prednášanie protidrogovej intervencie na stredných školách
 • 05/2021 – 07/2021

  Kúpele Vyšné Ružbachy
  Pozícia: psychológ
  hlavná náplň činnosti: individuálne terapeutické sedenia, psychodiagnostika

Ďalšie pracovné aktivity

 • 01/2023 – 05/2023

  Psychológ v online poradni Mojra, vedenie online terapeutických sedení