Mgr. Zuzana Fuňová

0905 272 518


Atestovaná klinická psychologička, absolventka dlhodobého terapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT) v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT. Certifikovaná dopravná psychologička a psychologička pre biofeedback a neurofeedback metódu.

Má skúsenosti s terapeutickou prácou individuálnou i skupinovou formou. Má prax v krízovej intervencii a vedení klientov s rôznymi duševnými poruchami a problémami so závislosťou.

Pracovala aj s rodinnými príslušníkmi závislých a viedla rodinné terapie. Má skúsenosti s prácou s klientami v ambulantnom i ústavnom prostredí.

Profesijný životopis

Akademické vzdelanie

 • 2004 - 2009

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia, magisterské štúdium

Ďalšie odborné vzdelanie a výcviky

 • 2021

  Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia
 • 2017

  Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia
 • 2016

  Špecializácia v odbore Klinická psychológia
 • 2014

  Psychoterapeutický výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii
 • 2012

  Výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

Pracovné skúsenosti

 • 1.3.2022 – 31.3.2024

  Psychotop s.r.o., Košice
  Pozícia: klinický psychológ
  hlavná náplň činnosti: individuálne terapeutické sedenia, psychodiagnostika, psychologické vyšetrenia vodičov
 • 1.12.2009 – 31.10.2021

  OLÚP n.o., Predná Hora
  Pozícia: psychológ, klinický psychológ
  hlavná náplň činnosti: skupinové terepeutické sedenia, individuálne terapeutické sedenia, psychodiagnostika, vedenie edukačných a racionálnych prednášok, vedenie rodinných terapií, vedenie stretnutí A-klubov
 • 9 – 11/2009

  absolventská prax v psychologickej poradni Praemium-Permansio s.r.o, Košice

Ďalšie pracovné aktivity