Psychologické vyšetrenia

Jednou zo základných oblastí klinickej psychológie je psychodiagnostika, teda realizácia psychologického vyšetrenia

Cieľom psychologického vyšetrenia je získať informácie o stave psychických funkcií a o osobnosti klienta.

Psychologické vyšetrenie prebieha prostredníctvom rozhovoru a psychologických testov

chcem viac informácií

Poradenstvo a terapia

Každý človek sa v živote môže ocitnúť v situácii, v ktorej si nevie rady a podpora rodiny či priateľov nepostačuje.

Môže ísť o problémy vo vzťahoch, problémy s nepríjemnými stavmi úzkosti, napätia, trémy či depresie, na ktoré často nadväzujú problémy so spánkom, vyčerpanosť, strata energie.

chcem viac informácií

Biofeedback a neurofeedback terapia

Biofeedback je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu.

Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi.

chcem viac informácií

Vyšetrenia pre zbrojné preukazy a prácu v SBS

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. sa žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu a držiteľ zbrojného preukazu musia podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. sa osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti takejto osoby

. chcem viac informácií

Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia

Neuropsychológia je špeciálnou súčasťou klinickej psychológie a jej cieľom je skúmanie vzťahov medzi fungovaním mozgu a správaním.

V praxi sa zameriava na zhodnotenie charakteristických prejavov správania, prežívania a kognitívnych zmien, ktoré vyplývajú z ochorenia alebo z poranenia centrálneho nervového systému

chcem viac informácií