Jednou zo základných oblastí klinickej psychológie je psychodiagnostika, teda realizácia psychologického vyšetrenia.

 

Čo je cieľom psychologického vyšetrenia?

Cieľom psychologického vyšetrenia je získať informácie o stave psychických funkcií a o osobnosti klienta. Prostredníctvom rozhovoru a psychologických testov zisťujeme najmä:

 • úroveň intelektových schopností,
 • úroveň jednotlivých psychických funkcií, ako sú vnímanie, pamäť, učenie, schopnosť plánovať a pod.,
 • osobnosť a emocionalitu, vrátane temperamentu, charakteristických reakcií na záťažové situácie a konflikty, schopnosti zvládať náročné situácie, zmeny v prežívaní a správaní v prípade telesného ochorenia a pod.

 

Kedy potrebujem psychologické vyšetrenie?

Psychologické vyšetrenie môžete potrebovať:

 • na odporúčanie lekára (napr. psychiatra, neurológa a pod.), ktorý žiada o posúdenie Vášho aktuálneho psychického stavu,
 • ak sa chcete dozvedieť viac o sebe, chcete lepšie porozumieť svojmu prežívaniu, správaniu či fungovaniu vo vzťahoch,
 • ak potrebujete vyšetrenie za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane (bližšie informácie nájdete TU)
 • ak potrebujete vyšetrenie na posúdenie psychickej spôsobilosti pre výkon práce v bezpečnostnej službe (bližšie informácie nájdete TU).

 

Ako to prebieha?

 • Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať telefonicky na čísle 0905 272 518.
 • Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Termín môžete zrušiť telefonicky 24 hodín pred začiatkom, inak Vám bude účtovaný storno poplatok 10 €.
 • Porozprávame sa o účele, pre ktorý psychologické vyšetrenie potrebujete. Zodpoviem Vám prípadné otázky, ktoré máte. Tak, ako u každého lekára, podpíšete informovaný súhlas, teda súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti – psychologickým vyšetrením.
 • Samotné vyšetrenie pozostáva najčastejšie z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Výber konkrétnych testov závisí od cieľa vyšetrenia. Vyšetrenie môže trvať 1 – 2 hodiny, znova podľa toho, aký je jeho účel.
 • Na záver sa dohodneme na termíne, kedy si vyzdvihnete správu z psychologického vyšetrenia. Ak budete mať záujem, výsledky vyšetrenia s Vami podrobne prekonzultujem a vysvetlím.

 

Ako sa pripraviť na vyšetrenie a čo si so sebou priniesť?

Na psychologické vyšetrenie sa nemusíte nijako špeciálne pripravovať. Je však dôležité prísť oddýchnutý.

So sebou si prineste:

 • okuliare, ak ich nosíte
 • odporúčanie od lekára, ak Vás na vyšetrenie posiela lekár
 • občiansky preukaz a výpis zo zdravotnej dokumentácie, ak potrebujete vyšetrenie za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane alebo pre výkon práce v bezpečnostnej službe

 

Koľko stojí psychologické vyšetrenie?

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Všetky odborné služby poskytujem aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez odporučenia lekára (bližšie informácie nájdete v časti Cenník).