Každý človek sa v živote môže ocitnúť v situácii, v ktorej si nevie rady a podpora rodiny či priateľov nepostačuje. Môže ísť o problémy vo vzťahoch, problémy s nepríjemnými stavmi úzkosti, napätia, trémy či depresie, na ktoré často nadväzujú problémy so spánkom, vyčerpanosť, strata energie. V mnohých prípadoch človek cíti, že si potrebuje zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a byť asertívnejší. Psychológ Vám môže pomôcť aj v prípade, keď cítite potrebu osobnostného rastu a napredovania, túžite sa dozvedieť viac o sebe, chcete lepšie porozumieť vlastnému prežívaniu, či lepšie zvládať stresové situácie.

 

Rozhodnutie vyhľadať pomoc psychológa nebýva jednoduché. Je to celkom pochopiteľné. Predstava, že budete cudziemu človeku rozprávať o svojich problémoch, emóciách, či iných intímnych záležitostiach, môže byť pre Vás až desivá. Na začiatku spolupráce s psychológom sa klienti môžu skutočne cítiť trochu nepríjemne. Uvedomujem si to, a preto vždy dbám na to, aby si klient zvolil vlastné tempo riešenia svojich tém. Je v poriadku, ak sa rozhodnete venovať úvodné stretnutia „oťukávaniu“ sa v novej situácii a s ťaživými či intímnymi témami sa rozhodnete počkať. Skúsenosti mnohých ľudí však ukazujú, že benefity, ktoré terapia prináša stoja za to, aby človek „zariskoval“ a vyhľadal pomoc.

 

Pri práci s klientmi používam najmä prvky racionálnej a náhľadovej terapie. Racionálna terapia je založená na tom, aby klient na rozumovej úrovni pochopil príčinu svojich ťažkostí. Terapeut vysvetľuje klientovi spôsob, akým jeho problém vznikol, akým spôsobom sa udržiava a analyzuje s klientom možnosti riešenia jeho problému.

Náhľadová terapia vedie klienta k poznaniu, ako sa na vzniku svojich problémov a konfliktov sám spolupodieľa, ako sa mu rôzne nepríjemné situácie opakujú a čo by mal robiť, aby tomu zabránil. S klientom môžeme hlbšie pátrať po jeho minulých zážitkoch, čo je často kľúčom k porozumeniu problémov v súčasnom správaní a prežívaní.

Významnou súčasťou mojej terapeutickej práce s klientom je tiež práca s emóciami. Môže sa stať, že človek síce dobre rozumie súvislostiam vo svojom živote, rozumie dôvodom, pre ktoré sa veci v jeho živote dejú, napriek tomu ho však jeho emócie zaplavujú, nedokáže ich „uchopiť“ a získať nad nimi kontrolu.

Terapia je príležitosťou, aby sa človek vyrozprával v pokojnej atmosfére, ktorá mu zaisťuje diskrétnosť, podporu a bezpečie.

 

S akými problémami sa môžem obrátiť na psychológa?

Poradenská a terapeutická pomoc psychológa je účinná a prospešná pri mnohých problémoch a zložitých životných situáciách. Môžete sa na mňa obrátiť, ak:

 • máte problémy v partnerských vzťahoch, vzťahoch v rodine, alebo konflikty v práci,
 • máte nízku sebadôveru a sebahodnotenie,
 • máte problémy so zvládaním stresu alebo trémy,
 • chcete lepšie rozumieť vlastnému prežívaniu, máte potrebu osobnostného rastu a túžbu dozvedieť sa o sebe niečo nové,
 • hľadáte ďalšie smerovanie v živote,
 • chcete zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, byť asertívnejší,
 • prežívate stavy úzkosti, depresie, či iné emocionálne problémy,
 • prežívate akútne psychické krízy (strata partnera, zamestnania, blízkeho človeka, rozchod, rozvod a pod.),
 • máte psychické ťažkosti a ochorenia – akútne aj dlhodobé a chronické,
 • trpíte psychosomatickými ochoreniami (problémy so srdcom, s trávením, s chronickými bolesťami a pod.),
 • máte problémy v oblasti sexuality, nerozumiete svojim sexuálnym potrebám a túžbam, alebo sa domnievate, že Vaša sexualita je v nejakom smere odlišná od sexuality druhých ľudí,
 • máte iné problémy, s ktorými si neviete rady.

 

Ako to prebieha?

 • Na terapiu je potrebné vopred sa objednať telefonicky na čísle 0905 272 518.
 • Terapia začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Rezervácia terapie je záväzná. Termín môžete zrušiť telefonicky 24 hodín pred začiatkom, inak Vám bude účtovaný storno poplatok 10 €.
 • Na prvej terapii sa porozprávame o tom, na akej oblasti by ste potrebovali pracovať, aké problémy či otázky Vás ku mne privádzajú. Dohodneme sa na spôsobe práce a frekvencii prípadných ďalších stretnutí. Možno Vám bude postačovať jediné stretnutie, toto rozhodnutie je len na Vás.

 

Môžem využiť telefonické konzultácie?

Telefonické konzultácie sú určené pre klientov, ktorí chcú využívať terapeutickú pomoc, avšak vzhľadom na vzdialenosť svojho bydliska, zaneprázdnenosť alebo iné objektívne príčiny je pre nich problematické na terapiu pravidelne dochádzať do ambulancie. Podmienkou pre telefonické konzultácie je absolvovanie minimálne 5 osobných terapeutických stretnutí, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie základov terapeutického vzťahu. Hoci telefonické konzultácie majú svoje nesporné výhody, pre efektívnu terapeutickú prácu odporúčam kombináciu takejto formy terapie s občasnými osobnými stretnutiami.

 

Ako prebieha telefonická konzultácia?

 • Dohodneme si presný termín telefonickej konzultácie, tak, aby ste v uvedenom čase neboli rušený a vedeli sa plne venovať rozhovoru.
 • V prípade telefonickej konzultácie je cenu za tento výkon potrebné uhradiť vopred prevodom na účet (bližšie informácie o spôsobe platby nájdete v časti Cenník).
 • V dohodnutom čase Vám zavolám na telefonický kontakt, ktorý mi poskytnete.
 • Telefonická konzultácia trvá 50 minút.

 

Koľko stojí terapia?

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Všetky odborné služby poskytujem aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez odporučenia lekára (bližšie informácie nájdete v časti Cenník).