Komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu pomocou biofeedback metódy

Program je určený pre organizácie, ktorých zamestnanci pracujú pod stresom, vyžaduje sa od nich maximálne nasadenie a sústredenie, s veľkou mierou zodpovednosti a významnou potrebou redukcie chybných reakcií a pracovných zlyhaní. Je optimálnym riešením pre organizácie pôsobiace v oblasti dopravy, energetiky, poskytovania služieb pri priamej práci s klientmi, v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, resp. pre manažment organizácií v akejkoľvek oblasti.

Ponuka programu na stiahnutie v pdf TU.

chcem viac informácií

Vzdelávacie moduly pre organizácie

Ponúkame vám vzdelávacie moduly zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií zamestnancov. Jednotlivé moduly je možné realizovať samostatne alebo kombinovať podľa vašich potrieb a individuálnych požiadaviek. Vzdelávacie aktivity sme schopní zabezpečiť priamo v priestoroch vašej organizácie.

chcem viac informácií

Vzdelávacie a tréningové programy pre poskytovateľov sociálnych služieb

Ponúkame vám vzdelávacie a tréningové programy zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií pomáhajúcich profesionálov pracujúcich v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Ide o sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, ergoterapeutov, opatrovateľov, ošetrovateľov, ale tiež riaditeľov zariadení sociálnych služieb. Vzdelávacie aktivity a tréningové programy sme schopní zabezpečiť priamo v priestoroch vašej organizácie. Vzdelávacie aktivity je možné kombinovať podľa vašich individuálnych požiadaviek.

chcem viac informácií

NÁŠ LEKTORSKÝ TÍM

PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

lektorka

0905 272 518


Klinická psychologička, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, riaditeľka neziskovej organizácie Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o.

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.

lektorka

0903 748 055


Lektorka v oblasti pracovnej psychológie a vzdelávania dospelých, certifikovaná biofeedback terapeutka, konateľka spoločnosti Erasmus, s.r.o.

PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA

lektorka


Je vysokoškolská pedagogička, na akademickej pôde pôsobí od roku 2004. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu v odboroch sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo.

MUDr. JUDr. Ján Uhrin, MPH

lektor


Psychiater, sexuológ, právnik a súdny znalec v odbore psychiatria. Je odborníkom na oblasť medicínskeho práva. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti psychiatrickej a súdnoznaleckej praxe.