V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. sa žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu a držiteľ zbrojného preukazu musia podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. sa osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti takejto osoby.

Uvedené psychologické vyšetrenia môže vykonať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

 

Čo je cieľom psychologického vyšetrenia?

V rámci psychologického vyšetrenia sa posudzujú:

 • intelekt
 • výkonové predpoklady
 • osobnostné predpoklady
 • rizikové faktory v anamnéze
 • zohľadnia sa tiež údaje uvedené vo výpise zo zdravotnej dokumentácie vedenej posudzujúcim lekárom

 

Ako to prebieha?

 • Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať telefonicky na čísle 0905 272 518.
 • Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Termín môžete zrušiť telefonicky 24 hodín pred začiatkom, inak Vám bude účtovaný storno poplatok 10 €.
 • Samotné vyšetrenie pozostáva z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Vyšetrenie trvá cca 2 hodiny.
 • Na záver sa dohodneme na termíne, kedy si vyzdvihnete psychologický posudok. Ak budete mať záujem, výsledky vyšetrenia s Vami podrobne prekonzultujem a vysvetlím.

 

Ako sa pripraviť na vyšetrenie a čo si so sebou priniesť?

Na psychologické vyšetrenie sa nemusíte nijako špeciálne pripravovať. Je však dôležité, prísť oddýchnutý.

Pre posúdenie psychickej spôsobili na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva si so sebou prineste:

 • občiansky preukaz
 • vyplnený výpis zo zdravotnej dokumentácie – tlačivo si môžete stiahnuť tu vo formáte WORD alebo PDF
 • vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie“ – tlačivo si môžete stiahnuť tu vo formáte WORD (3) alebo PDF (4)
 • okuliare, ak ich nosíte

 

Pre posúdenie psychickej spôsobili pre prácu v SBS si so sebou prineste:

 • občiansky preukaz
 • okuliare, ak ich nosíte

 

Koľko stojí psychologické vyšetrenie?

Psychologické vyšetrenie pre posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie/nosenie strelnej zbrane a streliva a na prácu v SBS nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient si ho hradí sám.

 

V cene psychologického vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu je:

 • samotné psychologické vyšetrenie v trvaní cca 2 hodín
 • vyhodnotenie výsledkov
 • vyhotovenie psychologického posudku – 2 kartičky (pri posúdení psychickej spôsobili na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva)
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie (psychologickej), ktorý odovzdáte posudzujúcemu lekárovi

Všetky odborné služby poskytujem aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez odporučenia lekára (bližšie informácie nájdete v časti Cenník).