Ponúkame vám vzdelávacie a tréningové programy, zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií pomáhajúcich profesionálov pracujúcich v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Ide o sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, ergoterapeutov, opatrovateľov, ošetrovateľov, ale tiež riaditeľov zariadení sociálnych služieb.

Vzdelávacie aktivity a tréningové programy sme schopní zabezpečiť priamo v priestoroch vašej organizácie. Vzdelávacie aktivity je možné kombinovať podľa vašich individuálnych požiadaviek. Neváhajte nás kontaktovať, vypracujeme vám cenovú ponuku podľa konkrétnych požiadaviek vašej organizácie.

Kompletná ponuka vzdelávacích a tréningových programov na stiahnutie v pdf TU.

Komplexný program manažmentu stresu a prevencie syndrómu vyhorenia pomocou biofeedback metódy

Zámerom programu je implementácia komplexnej stratégie manažmentu stresu a prevencie syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich profesionálov a vedúcich pracovníkov zariadení sociálnych služieb.

Program kombinuje skupinovú teoretickú a individuálnu tréningovú časť.

chcem viac informácií

Psychiatrické minimum

Vzdelávacia aktivita ponúka pomáhajúcim profesionálom ucelený prehľad psychiatrickej terminológie, obrazov duševných stavov a chorôb, orientáciu v základných právnych súvislostiach psychiatrickej liečby, ako aj informácie o možnostiach intervencie (psychoterapia, psychofarmakoterapia, psychosociálna rehabilitácia).

chcem viac informácií

Tréning asertívnej komunikácie a efektívneho riešenia konfliktov

Asertivita a riešenie konfliktov patria k bazálnym nástrojom pomáhajúcich profesionálov pri práci s klientom v sociálnych službách.

Rozvoj asertívnych zručností a ochota ku zmene zaužívaného komunikačného štýlu môže viesť k vnútornej spokojnosti, ku kvalitnejšej spolupráci a zvýšeniu profesionality.

chcem viac informácií

Ďalšie vzdelávacie aktivity

Ponúkame vám vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií zamestnancov.

Jednotlivé moduly je možné realizovať samostatne alebo kombinovať podľa vašich potrieb a individuálnych požiadaviek.

chcem viac informácií

Možnosti rozvinutia existujúceho kompetenčného modelu

V rámci už existujúceho kompetenčného modelu vašej organizácie ponúkame možnosť jeho rozvinutia v nasledujúcich oblastiach:

  • Analýza kvality poskytovaných sociálnych služieb a jej priebežné monitorovanie
  • Vypracovanie systému osobného rozvojového portfólia
chcem viac informácií

NÁŠ LEKTORSKÝ TÍM

PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

lektorka

0905 272 518


Klinická psychologička, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, riaditeľka neziskovej organizácie Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o.

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.

lektorka

0903 748 055


Lektorka v oblasti pracovnej psychológie a vzdelávania dospelých, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, konateľka spoločnosti Erasmus, s.r.o.

PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA

lektorka

0905 272 518


Je vysokoškolská pedagogička, na akademickej pôde pôsobí od roku 2004. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu v odboroch sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo.

MUDr. JUDr. Ján Uhrin, MPH

lektor

0905 272 518


Psychiater, sexuológ, právnik a súdny znalec v odbore psychiatria. Je odborníkom na oblasť medicínskeho práva. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti psychiatrickej a súdnoznaleckej praxe.